HASSERISSTUERNE

REFERAT                    af 22. ordinære generalforsamling i Krypten i Hasseris Kirke

                                     kl.19.30

DATO                           21.3.2018

Formanden Jørgen Elsøe Jensen bød velkommen, og Jens Laursen blev foreslået som generalforsamlingens dirigent

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarsletog beslutningsdygtig

Beretning

–     Formanden gennemgik de enkelte punkter i den udsendte beretning:

 • Jørgen Elsøe Jensen indledte med at gennemgå bestyrelsens sammensætning og kunne igen glæde sig over, at foreningen har en solid økonomi og et stabilt medlemstal omkring 90.
 • Foreningen udsender senere i år en bog om arkitekt Jacob Blegvad med Erik Iversen som forfatter. Erik fortalte om projektet efter generalforsamlingen sidste år, og produktionen forløber efter tidsplanen. Det er en stor satsning, så derfor havde vi ingen planlagt udgivelse i det indeværende forenings år.
 • Formanden og bestyrelsen med syntes dog, at det var lidt for pauvert ikke at lave et skrift af en slags til medlemmerne; det er jo blevet en tradition. Aase Bak havde vist os en kalender, som en af de andre foreninger i arkivsammen -slutningen havde udsendt. Vi besluttede os, lidt sent måske, at udgive en 14-dages kalender med nyheder fra Hasseris for 100 år siden som tema og at bruge Aalborg Stiftstidende som hovedkilde. Den er jo digitaliseret og lige til at gå til. Bestyrelsen gik med krum hals i gang med de krøllede bogstaver, og efterfølgende blev der stykket en fortælling sammen, som vi håber medlemmerne har fundet interessant. Produktionen trak lidt ud, og vi fik først kalenderen sendt ud i januar. Jeg håber I bærer over med os på det punkt.
 • Jeg fortæller mere om selve temaet i kalenderen efter generalforsamlingen og vil her blot hæfte mig ved, at den var lidt dyr at producere. Om det skal blive en tradition, vil vi gerne have lidt feedback på fra medlemmerne. Jeg selv synes, det var en fin lille opgave, og året 1918 er måske det mest interessante gennem de sidste 100 år.
 • Vi har jo sparet en mindre sum sammen i foreningen, og det er i og for sig ikke meningen, at den skal ligge ubrugt hen, så bestyrelsen blev enige om at bruge noget af den på det, der er foreningens formål: at styrke sammenholder her i bydelen.
 • Det blev til to foredrag, dels med Gorm Henrik Rasmussen den 19.4., dels med Esben Hanefelt Kristensen den 25.10. Vi henvendte os til Hasseris Grund -ejerforening og foreslog, at de på vores vegne inviterede deres medlemmer til arrangementerne, og de blev også annonceret i Nordjyske Stiftstidende. Resultatet blev et stort fremmøde til begge arrangementer, ca. 80 hver gang, samt nogle rigtig gode foredrag, og da publikum yderligere blev beværtet med vin og chips i pausen, var stemningen i top.
 • Vi er naturligvis glade for det store fremmøde, og at vores opsparede midler kan blive til glæde og gavn for bydelens indbyggere. Lidt uheldigt var det imidlertid, at en del af publikum, som overvejende bestod af Grund -ejerforeningens medlemmer, opfattede foredragene som arrangeret af deres forening. Jeg synes, at jeg gjorde mit bedste for at understrege, at det var Hasserisstuerne, som generøst øsede ud af sine midler; men det må jeg blive bedre til at understrege ved de kommende arrangementer. Det kan bl.a. ske ved, at vi forærer en kalender med en indmeldelsesblanket til de fremmødte.

       I den hensigt fik vi trykt et lille ekstra oplag.

 • Foreningens hjemmeside fungerer efter bestyrelsens mening ganske glimrende, og vi får løbende en hel del henvendelser gennem den indbyggede kontaktservice. Bl.a. har foreningen ad den vej fået et maleri af Klokkestablen forærende af en borger i Aabybro. Det vil blive indlemmet i vores samling, der befinder sig i Nordjyllands Historiske Museums fællesmagasin.

Curt Sloth tager sig af opgaven at være redaktør af hjemmesiden.

 • Bestyrelsen tillod sig at holde en julefrokost sammen på KUNSTEN oven på det gode år. Aase Bak viste rundt i den tankevækkende udstilling: Vilhelm Lundstrøm og den gode smag.
 • Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlingen.

         Beretningen godkendt

Regnskab

       Det reviderede regnskab blev fremlagt af Curt Sloth og godkendt

      Regnskabet viser et overskud på kr. 1.795,-

      Kontingentet (2019) er uændret kr. 100,00

Indkomne forslag

–    Der er ikke indkommet forslag

Valg til formand

                                      –    Jørgen Elsøe Jensen blev genvalgt til formand

 

Valg til bestyrelse

 • Efter tur afgik Hans Boisen

–     Hans Boisen modtog genvalg

 • Mie Boe og Kaj Frandsen fortsætter som suppleanter

Valg af revisorer

 • Kurt Hansen og Mogens Kastrup Jensen blev genvalgt som revisorer

Eventuelt

–    Til trods for et ikke så stort fremmøde var der god diskussion og

     spørgelyst om foreningens udgivelse af en kalender i år.

     Kalenderen er blevet positivt modtaget, og der var fin debat om

     hvorledes formatet skal være:
     En kalender samt skrift, hvor kalenderen kan rives ud efter brug?

     Skal kalenderen udelades, mens man bibeholder skriftet for året?

     Skal man holde sig til et enkelt emne?

     Skal der holdes foredrag om emnerne?

 • Jørgen Elsøe Jensen sluttede generalforsamlingen med at takke

                                           dirigenten og de fremmødte

Efter generalforsamlingen fortalte Jørgen Elsøe Jensen om året 1918,

og hvad netop dette år kom til at betyde for verden.

                   Referent: Charlotte Gorm Bremmer