Dette skrift om Almen Kirkegård og historien om nogle af de bisatte bygger på en række notater, Hasserisstuerne fik stillet til rådighed af tidligere forstander på Aalborg Kloster, Per Fog. Han fik dem fra kontorfuldmægtig i Aalborg Kommune, Børge Møller Knudsen, og arbejdede videre med dem i den hensigt at få dem udgivet.

Efter Per Fogs død i 2016 tilbød Hasserisstuerne at tage sig af det. Notaterne var ganske spredte, nogle personers livsforløb omtales helt kort, mens andre livsskæbner er gjort til genstand for lidt længere og mere intense beretninger. Der er også en tydelig præference i valget af den personkreds og de hændelser, hvis historie skildres.

Vi har samlet dem i en kronologisk orden efter personernes fødselsår for at tiden kan stå mere klart frem. Vi har redigeret i teksterne og indhentet yderligere historiske data. Endelig har vi fundet illustrationsmateriale frem og selvfølgelig designet skriftet.

Men i bund og grund er det Børge Møller Knudsen og Per Fogs arbejde, deres tanker og fascination, der lægges frem. De havde begge en levende interesse for Almen Kirkegård og de personers historie, som ligger begravet der.