FORMÅLET

Hasserisstuerne er en privat medlemsforening, som arbejder for at styrke Hasserisområdets sammenhold og historiske identitet.

LOKALITETEN HASSERIS

Bydelen består af den middelalderlige landsby, Hasseris, vest for Aalborg, og dens udflytter, Sofiendal, fra 1781, samt bydelene Hasseris Villaby, Mølholm, Kærby, Vandværksbyen og de senere tilkomne parcelhuskvarterer inden for det område, som inden kommunalreformen i 1970 hørte under Hasseris Kommune.

Kridtgraven

FREDNING OG BEVARING

Hasserisstuerne arbejder desuden for at beskytte den lokale bygnings- og landskabsbundne kulturarv mod forsimpling, forfald og nedbrydning ud fra den betragtning, at de fysiske omgivelser er et væsentligt element i skabelsen af menneskelig identitet

Vandtårnet udsnit

DIALOG MED MYNDIGHEDERNE

Hasserisstuerne søger at fremme forståelsen for vores sag hos myndighederne og i offentligheden ved at skabe debat og opmærksomhed, og vi samarbejder løbende med andre foreninger og kulturhistoriske institutioner i Aalborgområdet for at udbrede foreningens virke.

Adm. bygningen (Packness)

DET FÅR DU SOM MEDLEM

For 100,-om året tilbyder Hasserisstuerne:

Et skrift med et lokalhistorisk emne, når det udkommer.
Med mellemrum mere omfattende værker, der belyser en række lokale forhold i historisk og kulturel sammenhæng. Foreningen tilstræber at afholde foredrag og/eller kulturelle arrangementer.

VIL DU VÆRE MEDLEM SÅ KONTAKT OS

kontaktformularen