Hasseris tilhørte i 1231 kongen, men ellers optræder Hasseris først som en del af Aalborg Budolfi Landsogn. I 1921 skilles en del fra til Ansgar sogn. I 1929 ændres Aalborg Budolfi landsogn til Hasseris Landsogn. Se kortmaterialet

Ud over landsognet var Hasseris Villaby, der opstod i slutningen af 1800 tallet, en del af Hasseris.

I 1950 skete der ændringer i arealerne. Hundeklemmen samt nogle arealer syd for Kærby blev indlemmet. Til gængæld forsvandt der en del arealer: Mariendal Mølle, V. Mariendal, Scheelminde, Englyst, Højbogård, Provstejorden, den ny kirkegård, arealer syd for kirkegården, omkring Sofiendalsvejen, en del af Mølleparken samt små hjørner af Kong Christians Alle. I alt 188 ha.

I 1956 opstod Hasseris sogn i forbindelse med at Hasseris Kirke blev opført. Sognets udstrækning kan ses på kortmaterialet.

Skalborg sogn, der først blev kaldt Ny Hasseris, blev udskilt fra Landsognet i 1969. Margrethe sogn blev oprettet i 1979.

Jørgen Elsøe Jensen giver en mere udførlig beskrivelse af Hasseris tilblivelse i vedlagte pdf-fil. Se artiklen her

Hasseris siden 1956
sognene m hundeklemmen
Sognene på samme billede

Hasseris er som andre bysamfund levende, organisk og i konstant forandring. Så ud over at være en del af det vestlige Aalborg, hvor går Hasseris bygrænser præcis?

Det er ikke ligetil at svare på, for Hasseris har en historie, der er lige så lang som resten af Aalborgs. Hasserisstuernes Jørgen Elsøe Jensen har undersøgt Hasseris historie og skrevet om bydelens baggrund. Trap ca. 1840