Svalegaarden lå oprindeligt på Nytorv i Aalborg og bestod af to ejendomme fra 1600-årenes begyndelse, som blev lagt sammen til én kort før år 1700. å fotoet kan du se Svalegaarden som den oprindeligt lå på Nytorv midt i Aalborg. I dag ligger stormagasinet “Salling” der.

Nytorv

Hele den interessante historie er beskrevet i Hasserisstuernes skrift “Svalegaarden i Hasseris”. Se vores udgivelser her.

Nytorv

Da ejeren, Jysk Telefonselskab, ønskede at rive de gamle bygninger ned i 1942, lykkedes det for Hasseris kommune at overtage dem.

Bygningerne, der var fredet i klasse B, blev skilt ad og hver en stump nummereret med henblik på genopførelsen i Hasseris i 1950-1952.

Ved den lejlighed blev gården indrettet til sognerådets mødested efter arkitekt Ejnar Packness’ anvisninger.