Hasseris er en bydel i det sydvestlige Aalborg. Den sammensættes af en middelalderlig landsby Gammel Hasseris, dens udflytter fra 1782, Sofiendal, af villabyen Hasseris ca. 1880-1950 samt Mølholm ved cementfabrikken Norden, spredte havehusudstykninger og endelig af de store parcelhuskvarterer fra 1960’erne.

Bydelens historie er beskrevet i “Hasseris – fra landsby til forstad”.

FRA SOGN TIL KOMMUNE

Indtil 1970 udgjorde Hasseris en egen kommune. Den blev nedlagt ved kommunalreformen og lagt under Aalborg. Hasseris sogn opstod, da bydelen fik sin egen kirke i 1956. Over for har biskoppen over Aalborg Stift sin embedsbolig. Kirken er – som adskillige bygninger i Hasseris og Aalborg – tegnet af arkitekt Ejnar Packness.

HASSERIS VILLABY

Hasseris har haft ry for at være et velhaverkvarter. Det skyldtes, at mange af Aalborgs velstående indbyggere flyttede ud fra byen og byggede villaer i bydelen, hvor der var plads og gode forhold, også skattemæssigt. Ligesom i København, hvor udflytningen skete op langs Øresundskysten i det, der kaldes “whiskybæltet”. (foto: Villa Cortes, Hasserisvej 151, tegnet af Ejnar Packness 1912)

Hasseris er en bydel i Aalborg med flotte villaer og masser af historie

GAMMEL HASSERIS

Landsbyen Gammel Hasseris stammer fra middelalderen. Den flyttede fra Sorthøj til sin nuværende placering, formentlig i 1100-årene. I takt med, at parcelhusene bredte sig ud over landsbyens marker, forsvandt grundlaget for landbruget. Landsbyens struktur og bebyggelse er dog stadig let genkendelig, men den kan blive vanskelig at bibeholde i fremtiden uden en bevarende planlægning fra kommunens side.

VANDTÅRNSBYEN

I 1919 blev der udstykket en række haveparceller langs en nyanlagt vej, Vandværksvej, som er en sidevej til Svalegårdsvej. De nye ejere slog sig sammen om at opføre et vandværk, og området blev kaldt Vandværksbyen efter det markante vandtårn, som stadig står på hjørnet af Thorsens Allé og Vandværksvej.

Læs mere i “Vandværksbyen i Hasseris”.

HOLBERGKVARTERET

Da Hasseris villaby var udbygget i 1950’erne , anlagde Hasseris kommune et helt nyt kvarter med store grunde, stisystemer og et markant fællesareal, Rotunden (foto). Dette Holbergkvarter fra 1960-1964 er stadig velbevaret.

Læs mere om kvarteret i “Holbergkvarteret i Hasseris”.

HANDEL OG UDDANNELSE

I Hasseris Bymidte kan man finde hele tre supermarkeder, slagter, bank, og anden detailhandel, fitnesscenter foruden servicevirksomheder (advokat-, ejendomsmæglerfirmaer læge, tandlæge etc.) og et bibliotek.

Hasseris har to folkeskoler; Gammel Hasseris Skole og Stolpedalsskolen. Desuden ligger Hasseris Gymnasium i bydelens sydlige udkant. (foto)

HASSERIS NU OG I FREMTIDEN

I dag svarer befolkningens sammensætning i højere grad til kommunens gennemsnit, selvom Hasseris stadig regnes for “den gode del af Aalborg” hvilket også afspejles i områdets ejendomspriser. Fordi Hasseris stadig er attraktiv, knopskyder bydelen – i de seneste år med bebyggelser i Hasseris Enge og Sorthøj.

FAKTA om Hasseris

Indbyggertal i sognet 1. jan.

2007 : 11294

2008 : 11369

2009 : 11319

2010 : 11346

2011 : 11505

2012 : 11599

2013 : 11547

2014 : 11677

2015 : 11719

2016 : 11685

2017 : 11715

2018 : 11686

2019 : 11691

2020 : 11744

2021 : 11853


Areal 10 km2
Hasseris sogn – Aalborg Budolfi provsti

Vis stort kort over Hasseris

Hasseris – En venlig bydel
www.hasseris.dk

En hjemmeside for Hasseris Grundejerforening, som er en forening af ejere af fast ejendom, ejerlejlighed, andelsbolig eller grund i foreningens område. Oplysninger om institutioner, lokalplaner, arkitektur.